مؤذن زاده

ریاضی

درباره متخصص

تدریس خصوصی و نیمه خصوصی دروس ریاضی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۷۹/۰۷/۰۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۲۳

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص