دفاع شخصی

کاهش وزن

درباره متخصص

ورزش رزمی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۱۵

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۳/۱۵

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱۰۰ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص