نیک دادگران کاردان

قرارداد

درباره متخصص

مشاوره حقوقی فوق تخصصی با تیمی مجرب

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۱۲/۱۴

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۱/۱۸

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۷۰۰ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص