مونا

ویرایش انگلیسی

درباره متخصص

مترجم و تایپیست هستم

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۲۵

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۳/۲۴

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص