جلیلی

آموزش سنتور

درباره متخصص

تدریس سنتور بر اساس کتاب های معتبر به صورت گام به گام ،از سطوح ابتدایی تا پیشرفته

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۳/۱۰/۰۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۱/۲۳

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص