ورزشهای رزمی

آموزش جوجیتسو

درباره متخصص

آموزش تخصصی جودو،جوحیتسو و دفاع شخصی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۱۲/۰۵

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۲/۰۵

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱۵۰ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص