دفتر وکالت

وکیل در حوزه مطالبه‌ی طلب

درباره متخصص

وصول مطالبات چک.سفته.برات.سند عادی.رسید پرداخت و ..

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۱۲/۰۲

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۲/۰۲

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص