سروش

آموزش ویولن

درباره متخصص

آموزش تخصصی ویالون .استاد راه را که نشان داد باقی در دست توست

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۱۱/۲۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۱/۲۱

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۲ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص