عالیپور

نقاشی رنگ روغن

درباره متخصص

تدریس خصوصی نقاشی رنگ و روغن ویژه بانوان

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۰۷

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۳/۰۷

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

نمونه کارها

۴ عکس

خدمات پیشنهادی متخصص