نجاری

خدمات کابینت

درباره متخصص

نصب وتعمیر انواع لوازم چوبی وmdf

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۸۶/۰۳/۰۹

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۲۴

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص