مهدی زمان زاده

طراحی نرم افزار موبایل

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۰۶

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۰۶

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص