آرین یمینی

معلم خصوصی زبان انگلیسی

درباره متخصص

Teaching English is the best :)

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۲۳

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۳/۲۳

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص