امین

درباره متخصص

عکاسی و ساخت کلیپ

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۱۶

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۱۶

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر