.

مجری مراسم

درباره متخصص

.

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۰۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۶ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص