مهرداد یوسفی

مشاوره ورزشی

درباره متخصص

دفاع شخصی حرفه ای

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۲/۳۰

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۳۰

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص