محسن

درباره متخصص

برای اطلاعات قیمت

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۷/۲۶

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۷/۲۶

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر