تربیت بدنی ، فیزیولوژی ورزشی

مشاوره تغذیه

درباره متخصص

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی از علوم تحقیقات تهران.۳دوره قهرمان کشور. ۶دوره قهرمان استان. داری مدرک مربیگری درجه ۳ کیک بوکسینگ . داری داوری درجه ۳ کیک بوکسینگ . کارشناس باستانشناسی . سن ۲۷سال

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۲۴

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۲۴

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص