مترجم عربی

مترجم عربی

درباره متخصص

ترجمه در همه زمینه های پزشکی,سیاسی,ادبی...

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص