گچبری و گچکاری ساختمان

عکاسی پرتره

درباره متخصص

خدمات بنائی ساختمان کلی و جزئی ازپی تا بام گچکاری گچبری دیوار چینی سیمان کاری

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۲/۱۶

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۱۳

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۴ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص