سعید خرم دلشاد

آموزش آی کی دو (دفاع شخصی)

درباره متخصص

آموزش فشرده دفاع شخصی در ده جلسه توسط استاد سعید خرّم دلشاد مربی و داور درجه B بین المللی برای دریافت دی وی دی آموزش عدد ا را به سامانه ۰۲۱۳۳۳۵۲۷۹۷ ارسال نمایید www.sdskd.ir

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص