وحید نباتی

درباره متخصص

تدریس حرفه ای خصوصی؛ نیمه خصوصی و گروهی زبان چینی از پایه تا پیشرفته با بهره گیری از بهترین و جدیدترین سیستم آموزشی؛ کلاس های آمادگی آزمون تعیین سطح زبان چینی HSK

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۱۱/۲۹

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۱/۲۹

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱۰۰ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر