زینب

معلم خصوصی زبان فرانسوی

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۵/۰۸/۱۷

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۲/۲۳

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص