الهه رکن الدینی

درباره متخصص

تدریس ژاپنی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۴۸/۱۰/۱۰

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۱/۱۱

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

تهران - شهرک گلستان-بنفشه ها

مشاهده بیشتر