علی

ریاضی

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۳۰

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۳۰

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

تهران

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص