مهسا جناني

درباره متخصص

مدرس زبان آلماني

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۶/۰۷

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۶/۰۷

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر