۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰

میانگین قیمت پروژه های

ساخت موشن گرافیک

در این بازه است:

هر دقیقه‌ای ۱,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هزینه ساخت موشن گرافیک چگونه محاسبه می‌شود؟

هزینه ساخت یک موشن گرافیک وابسته به عوامل مختلفی است و نمی‌توان یک تعرفه مشخص برای آن تعیین کرد. اغلب سازندگان قیمت هر خدمت خود را از قبل مشخص کرده‎اند و برای خدماتی که بسته به هر پروژه تغییر می‌کند، مانند: طراحی کاراکتر، سناریو و ایده‌پردازی و غیره؛ به صورت توافقی با مشتری هزینه را مشخص می‌کنند.

مدت زمان موشن گرافیک

مهم‌ترین و واضح‌ترین چیزی که بر قیمت پروژه اثرگذار است، طول یک موشن‌گرافیک است. هر چه زمان موشن گرافیک بیشتر باشد هزینه پایه سفارش بیشتر می‌شود، معمولا یک موشن گرافی ساده یک دقیقه‌ای بین ۷۰۰هزار تومان تا ۵ میلیون تومان است. تفاوت این قیمت هم به دلیل تفاوت در عوامل دیگری است که در ادامه آماده است. به طور معمول با دو برابر شدن زمان هزینه دوبرابر نمی‌شود، زیرا با افزایش زمان هزینه‌های دیگر به طور یکسان افزایش پیدا نمی‌کند.

مدت زمان انجام پروژه

پس از مدت زمان خود موشن‌گرافیک، زمان تحویل پروژه و زمانی که تیم سازنده درگیر تولید پروژه است یکی از مهم‌ترین عواملی است که تیم‌های سارنده موشن گرافیک برای قیمتگذاری به آن توجه دارند. به خاطر همین پارامتر اغلب مواقع سازندگان قیمت‌ها را به صورت توافقی تعیین می‌کنند.

سناریو و ایده‌پردازی

پس از مدت زمان خود موشن‌گرافیک، زمان تحویل پروژه و زمانی که تیم سازنده درگیر تولید پروژه است یکی از مهم‌ترین عواملی است که تیم‌های سارنده موشن گرافیک برای قیمتگذاری به آن توجه دارند. به خاطر همین پارامتر اغلب مواقع سازندگان قیمت‌ها را به صورت توافقی تعیین می‌کنند.

طراحی کاراکتر

در موشن گرافیک معمولا با یک خط داستانی و روایت اتفاقات برای چندین شخصیت مفاهیم پیچیده را واضح می‌کنند. کاراکترهای آماده و از پیش‌ساخته‌شده یا کاراکتر جدید و اختصاصی؟ اگر طراحان حاضر در تیم ساخت موشن گرافیک بخواهند که برای سفارش، شخصیت‌های جدیدی طراحی کنند، در پروژه ساخت موشن گرافیک هزینه طراحی کاراکتر را هم باید لحاظ کرد. این مسئله برای لوکیشن(ویا پس‌زمینه انیمیشن) صادق است. طراحی یک لوکیشن جدید و اختصاصی برای پروژه، در هرینه تاثیر می‌گذارد.

گوینده و صداگذاری

در اکثر بسته‌های خدماتی یکی از ویژگی‌هایی که توجه سفارش‌دهنده را جلب می‌کنند، خدمات صداگذاری روی سفارش است. اگر سفارش نیاز به نریشن داشته باشد هزینه گوینده بر هزینه ساخت اضافه خواهد شد.

کیفیت تصویر

کیفیت فایل نهایی در هزینه سفارش موشن گرافیک نیز محاسبه می‌شود. تعداد فریم(تصویر) در یک ثانیه و کیفیت تصویر یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت نهایی پروژه‌هاست. دوبعدی بودن و یا سه‌بعدی بودن طراحی نیز باعث تفاوت در قیمت پروژه‌ها خواهد بود.

کارین چطور کار می کند؟

۱

به ما بگویید چه می‌خواهید

۲

از متخصصان به رایگان پیشنهاد دریافت کنید

۳

بهترین را استخدام کنید